Reglement van Inwendige Orde

Lidmaatschap bij de vereniging

Lidgeld voor volwassenen (vanaf 16 jaar)

 • volledig speeljaar: € 50
 • na de souper tot einde speeljaar: € 25

Lidgeld voor jeugd (t.e.m. 15 jaar)

 • volledig speeljaar: € 40
 • na de souper tot einde speeljaar: € 20

Het lidgeld omvat o.a. ook:

 • de meerkost van de uitgebreide sportverzekering (zie verder).
 • een clubtruitje (enkel voor hen die in voorgaande jaren het huidige model nog niet hebben ontvangen).
 • Het maximum aantal leden is vastgesteld op 100, waarvan maximum 30 jeugdspelers.

Organisatie van de spelen

De activiteiten gaan door in het Ontmoetingscentrum Baarle, Baarledorpstraat 90, 9031 Gent-Drongen, tenzij anders vermeld.

Indien mogelijk wordt er iedere donderdagavond van 19u00 tot 0u00 gespeeld. Er wordt door de jeugd bij voorrang gespeeld van 19u00 tot 20u30. Vanaf 20u30 uur begint de interne competitie, waarbij er met een handicapsysteem wordt gespeeld.

In september en 2 keer per maand van oktober tot en met mei wordt er ook vrijdagavond van 20u00 tot 23u00 gespeeld door jeugd en volwassenen samen. LET OP: indien niemand aanwezig is, kan al worden afgesloten vanaf 22u00.

Als T.T.C. BAARLE een open tornooi inricht, worden competitiespelers uitgesloten. Voor vriendenontmoetingen, zowel thuis als op verplaatsing, mogen enkel competitiespelers meedoen indien de tegenstrever competitiespelers in zijn rangen heeft. Op de donderdagen mogen leden-competitiespelers enkel meedoen indien er met handicap wordt gespeeld, bijgevolg kunnen competitiespelers meedingen naar de koningstitel.

Wanneer we op donderdagen de speelzalen niet ter beschikking hebben, wordt geprobeerd een andere activiteit (snooker, bowling, fietstocht,...) te voorzien. Uiteraard kunnen competitie-spelers hieraan meedoen. Leden met andere alternatieven kunnen steeds bij het bestuur terecht.

Onderscheid effectieve en toegetreden leden

De leden van de algemene vergadering worden effectieve leden genoemd. Zij bepalen het beleid dat door de raad van bestuur (gekozen uit die effectieve leden) moet worden uitgevoerd. De andere leden van de vereniging worden toegetreden leden genoemd. Dit reglement van inwendige orde en de artikels 5 t.e.m. 9 van de statuten zijn ook voor hen van toepassing.

Meerderheid bij stemmingen

Door de algemene vergadering worden de besluiten omtrent normale agendapunten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden NIET in aanmerking genomen. Normale agendapunten zijn agendapunten waarover gestemd wordt bij gewone meerderheid en zonder aanwezigheidsvereiste; hiertegenover staan buitengewone agendapunten waarvoor de wet een strengere meerderheid of aanwezigheidsvereiste oplegt.

Verantwoordelijkheid

Door zijn aanwezigheid aanvaardt ieder lid de beperkingen van de sportverzekering. Voor individuele daden of groepshandelingen, uitgesloten of niet beschreven in de polissen erkennen de vereniging noch haar vertegenwoordigers enige burgelijke noch andere aansprakelijkheid, noch uitdrukkelijk, noch impliciet.

De vereniging heeft echter haar verzekering voor burglijke aansprakelijkheid uitgebreid, zodat alle leden nu ook voor lichamelijk letsel verzekerd zijn via Sporta. M.a.w. elk lid is verzekerd voor elke vorm van lichamelijke letsel opgelopen tijdens een clubactiviteit en op weg naar en van deze activiteit, ongeacht de aansprakelijkheid.

Zonder welkdanige beperkingen ook, worden hier onsportieve of oneerlijke handelingen en overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken vermeld. Zij vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het betrokken lid. Grove overtredingen vereisen de onmiddellijke en/of definitieve uitsluiting van het betrokken lid.

Welkdanige schade ook, veroorzaakt door derden, zelfs indien het oud-leden betreft, kan in geen geval verhaald worden op de vereniging, noch op haar beheers- of bestuursleden.

Door zijn aanwezigheid in de lokalen of op de activiteiten van de vereniging of van één van haar afdelingen, aanvaardt ieder lid deze beperkingen.

Vrijwilligers worden NIET vergoed.

Beleidsobjectieven van het bestuur

Het bestuur verbindt er zich toe speciale aandacht te besteden aan:

 • het jeugdbeleid;
 • de vorming en de training in de tafeltennissport;
 • de integratie van de vereniging in het dorpsleven;
 • participatie aan het lokaal overleg i.v.m. sport;
 • de openheid in haar beleid;
 • het onderzoeken van opmerkingen en kritieken.

Varia

De leden worden aangespoord om zoveel mogelijk het clubtruitje te dragen. In geval van contact met andere clubs (bijvoorbeeld tornooien) is het dragen van het clubtruitje verplicht (wordt dit niet gerespecteerd, dan kunnen de betrokkenen uitgesloten worden van deelname). Tijdens het spelen wordt kledij die het spel hinderlijk kan beïnvloeden, zoals een wit truitje, vermeden. De spelers zijn verplicht sportschoenen te dragen.

Er geldt een algemeen rookverbod in alle lokalen van het gebouw. Alleen buiten mag gerookt worden.

De 10 geboden van TTC Baarle

In bijlage vind je de 10 geboden van de tafeltennissers van Baarle terug.

Woordje uitleg bij ons "handicapsysteem"

Onze interne clubcompetitie vindt plaats (bijna) iedere donderdag van begin oktober tot eind augustus; men krijgt een punt per gewonnen wedstrijd in de interne competitie, alsook een punt voor zijn aanwezigheid. Koning of koningin wordt hij of zij die op het einde van het seizoen de meeste punten behaald heeft.

Indien je hierover meer wilt weten, gelieve hier te klikken!

Tafeltennisreglement

Als tafeltennisclub willen we jullie niet de officiële regeltjes onthouden. Veel leesplezier met dit documentje.